Abacus

Twój partner w biznesie:

Oferta

Usługi księgowe - w ramach podstawowej obsługi oferujemy :

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych ( pełna księgowość )
 • prowadzenie ksiąg podatkowych : podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
 • pomoc przy wyprowadzaniu zaległości księgowych
 • organizowanie pracy działów księgowych klienta
 • kontrola należności i zobowiązań
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym,

Usługi kadrowo-płacowe - w ramach świadczonych usług oferowane są między innymi :

 • obsługa płacowa z zakresu naliczania wynagrodzeń , prowadzenia dokumentacji oraz rozliczeń z urzędami
 • obsługa kadrowa z zakresu sporządzania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • obsługa dofinansowań wynagrodzeń z PFRON
 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • obsługa z zakresu BHP
 • reprezentowanie przed ZUS

Korzyści płynnące ze współpracy:

 • ograniczenie ryzyka: wybierając profesjonalnego partnera do obsługi księgowej, zarząd firmy ogranicza ryzyko związane z nieznajomością oraz nieprawidłową interpretacją przepisów podatkowych
 • zapewniamy poufność informacji
 • gwarantujemy ciągłość obsługi